FOREININGSPORTAL Foreiningar i Åseral

Betania Åseral

 

Betania Åseral er en kristen frimenighet tilknyttet Pinsebevegelsen. Vi har flere møtepunkt gjennom uka for alle generasjoner. Søndager i oddetallsuker har vi Gudstjeneste og Søndagsskole kl 11. Det er alltid kaffe og god prat i kafeen før og etter. I tillegg har vi Barnetreff, Junior, one80 for ungdommer, smågrupper, bønnesamlinger og kafe. Alle er hjertelig velkommen på våre samlinger!

Åseral Sogelag

Kultur 

Åseral Sogelag har sidan skipinga i 1991 arbeidd med å bevare og formidle lokalkulturen i bygda vår. Av noverande prosjekt har me pågåande stadnamninnsamling frå heiene, sal av dialektnett og dialektforklede og tæpeprosjekt. Er du interessert i lokalkultur og lokalhistorie? Då er sogelaget noko for deg!

2024 © Foreningsportalen